AB’nin Hurda İhracatı Yılın İlk Yarısında Sıçrama Kaydetti

07 Eylül 2018

Avrupa Birliği’nin (AB) Resmi ticaret verilerine göre, Avrupa’nın hurda ihracatının 2018 yılının ilk yarısında % 7 oranında artış kaydettiği, söz konusu artışın, 2014 yılında ABD’nin yerine geçerek en büyük hurda ihracatçısı haline gelen Avrupa Birliği’nin (AB) konumunu sağlamlaştırdığı ifade ediliyor.
Yılın ilk altı aylık döneminde Avrupa ülkelerinin, toplamda 10.7 milyon ton hurda ihraç ettiği ve söz konusu miktarın 6.4 milyon tonunun Türkiye’ye, 819,000 tonunun Mısır’a ve 807,000 tonunun Pakistan’a yönelik olduğu kaydediliyor. Mısır’a yönelik hurda ihracatı, Ocak-Haziran döneminde % 30 oranında artarken, Türkiye’ye yönelik ihracatın % 5.6 artış gösterdiği belirtiliyor.
Avrupa’da Birleşik Krallığın önemli bir ihracatçı konumunu koruduğu ve ülkenin ilk yarıda Türkiye’ye 1.5 milyon ton hurda ihraç ettiği, 2017 yılında Avrupa’nın hurda ihracatının % 13 oranında artışla 20 milyon ton seviyesine yükseldiği bildiriliyor.
Kaynak: Kallanish web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı