Dijital Çağ için Kamu İstihdam Hizmetlerinin Yeniden Düşünülmesi

13 Eylül 2018

Dijitalleşme ile ilgili tartışmalar, değişen iş dünyasının da işgücü piyasasını daha iyi nasıl dönüştürdüğü ile ilgilenmeden, genellikle istihdamı nasıl etkileyeceğine odaklanmaktadır. Son dönemde yayınlanan bir OECD raporuna göre, gelişmiş ekonomilerde işlerin %46’sı otomasyona son derece bağlı ve/veya otomasyon nedeniyle önemli değişikliklere uğrayabilecektir. Otomasyonun bahse konu özelliğine rağmen, aynı zamanda istihdama aracılık anlamında pek çok fırsatı da bünyesinde barındırdığı belirtilmektedir. İş arayanlar işgücü pazarının içine dijitalleşme ile dahil olurken kamu istihdam hizmetleri, işçileri iş bulma konusunda yeni yollar ile desteklemektedir. 3 uluslararası tecrübe, bazı ülkelerin bu fırsatlardan nasıl yararlandığını ortaya koymaktadır. Bu tecrübeler; “yeteneklerin eşleştirilmesi”, “dijital iş gücüne geçişte yeteneklerin artırılması” ve “ekonomide iyi şekilde çalışma” olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kaynak: worldbank.org  web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı