Dış Ticaret Beklenti Anketi 2019 Yılı 2. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.

08 Nisan 2019

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2019 Yılı 2. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.
 

 

08 Nisan 2019– Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin değişmediğini göstermektedir.

İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılı 2. çeyrekte 125,9 olarak gerçekleşti. 2019 yılı 2. çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan, 100’den küçük gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi (98,6) sorusunun yayılma endeksi İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilemiştir. Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat (149,2), ihracat siparişi beklentileri (146,7) ve son 3 ayda ihracat sipariş düzeyine (109,0) ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde etkilemiştir.

İthalat Beklenti Endeksi, 2019 yılı 2. Çeyrekte 97,6 olarak gerçekleşti. 2019 yılı 2. çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan, 100’den küçük gerçekleşen, mevcut ithalat sipariş düzeyi (75,6) ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi (94,7) sorularının yayılma endeksleri İthalat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilemiştir. Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi (103,9) ve birim ithalat fiyat beklentisine (116,1) dair soruların yayılma endeksi ise İthalat Beklenti Endeksine pozitif katkıda bulunmuştur.  

Dış Ticaret Beklenti Anketi 2019 2. çeyrek beklentileri
Kaynak: Ticaret Bakanlığı