Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2020 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

09 Ocak 2020

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2020 Yılı 1. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı


09 Ocak 2020– Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini göstermektedir.


2020 yılı 1. çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi 113,9 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı 1. çeyrekte, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi (126,9) ve ihracat sipariş beklentisi (120,2) sorularına ait endeksler İhracat Beklenti Endeksini önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkilemiştir. Buna karşın, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi (93,8) ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi (114,6) sorularına ait yayılım endeksleri İhracat Beklenti Endeksini önceki çeyreğe göre artış yönünde etkilemiştir.

2020 yılı 1. çeyrekte İthalat Beklenti Endeksi 105,9 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı 1. çeyrekte, İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan ithalat sipariş düzeyi (son 3 ay) (88,0) sorusuna ilişkin yayılım endeksi İthalat Beklenti Endeksini önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkilerken diğer soruların yayılım endeksleri İthalat Beklenti Endeksini artış yönünde etkilemiştir.

 
Dış Ticaret Beklenti Anketi 2020 1. çeyrek beklentileri
Kaynak: Ticaret Bakanlığı