Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin 2022 Yılı 2. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

08 Nisan 2022

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2022 Yılı 2. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

08 Nisan 2022– Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini göstermektedir.
2022 yılı 2. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi 121,3 olarak gerçekleşmiştir. 1-18 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi endeksi artış yönünde etkilerken; şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.
2022 yılı 2. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 110,6 olarak gerçekleşmiştir. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken; gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilemiştir.

 
Dış Ticaret Beklenti Anketi 2022 2. Çeyrek Beklentileri

Kaynak: T.C.Ticaret Bakanlığı