OECD Küresel Büyümenin Son 10 Yılın En Düşük Seviyesine Gerileyeceğini Belirtti

22 Kasım 2019

OECD yayımladığı son ekonomik görünüm raporunda küresel ekonominin finansal krizden bu yana en yavaş büyüme hızıyla büyüdüğünü belirtti. Söz konusu raporda küresel ekonominin 2019 yılında son 10 yılın en düşük büyüme oranı olan %2,9 oranında büyüyeceğinin tahmin edildiği ifade edilmiştir.

Söz konusu raporda ayrıca, 2021 yılında büyümenin %3 seviyelerine ulaşacağı ancak bunun ticaret savaşlarından, Çin’in ekonomik faaliyetlerinde beklenmeyen keskin yavaşlamaya kadar uzanan birçok riskin sınırlanmasına bağlı olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca hükümetlerin iklim değişikliği, ekonomilerinin dijitalleşmesi ve çok taraflı düzenin bozulması gibi küresel zorluklarla başa çıkamaması daha büyük bir endişe kaynağı olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü