Hollanda Online Mağaza Yoğunluğunda İlk Sırada Yer Alıyor

07 Eylül 2018

Hollanda’nın online mağaza başına düşen kişi sayısı bakımından dünyada ilk sırada olduğu ifade ediliyor. Nüfusu 17 milyon olan ülkede 80.000 online mağaza olduğuna ve bunun online mağaza başına 214 kişi anlamına geldiğine dikkat çekiliyor. Online mağaza başına düşen kişi sayısının İtalya’da 2.000, İngiltere’de ise 859 olduğu ifade edilirken, Hollanda’da online mağaza başına düşen kişi yoğunluğunun diğer ülkelere göre oldukça fazla olduğu vurgulanıyor.  İtalya ve İngiltere’de küresel bir e-ticaret aktörü olan Amazon’un çok aktif faaliyet gösterdiği belirtilirken, Hollanda’da Amazon’un faaliyetlerinin fazla yaygın olmadığına dikkat çekiliyor. Hollanda’daki 80.000 online mağazanın %43’ünün fazla aktif olmadığı ifade ediliyor. Bu durumun Hollanda’da her 3 online mağazadan yalnızca 1’inin çok aktif faaliyet gösterdiği anlamına geldiği vurgulanıyor. Uzmanlar online piyasada etkin olabilmek için maddi olarak büyük oranlarda yatırım yapmak gerektiğine dikkat çekerken, Hollanda pazarında Amazon ve Alibaba gibi aktörlerin ileride daha aktif hale gelmeleriyle, rekabetin daha da artmasının beklendiğini ifade ediyorlar.
Kaynak: e-commercenews web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı