2020 Yılında Hindistan’ın Pirinç İhracatı %18-20 Oranında Düşebilir

13 Şubat 2020

Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı konumunda olan Hindistan, küresel pirinç ihracatının %25’ini gerçekleştirmektedir. Pirinç, Hindistan’ın toplam ihracatının %2’sini oluşturmaktadır. Jeopolitik gerilimlerin Orta Doğu’nun pirinç talebinde azalmaya neden olması, 2020 yılı başında pirinç ihracatının azalmasına neden olmuştur. Fiyatlardaki düşüş de sektörün sıkıntılarını artırmıştır.
 
Kaynak: Commodity Online web sitesinden tercüme edilmiştir. 
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü