AB, Bölgesel Tarım Verilerinin Toplanması Konusunda Anlaşmaya Vardı

02 Aralık 2021

Avrupa Konseyi ve Parlamento bölgesel tarım istatistiklerinin AB'de nasıl raporlanacağı konusunda anlaştılar.

Amaç, yeni reforme edilen Ortak Tarım Politikası (OTP) dahil olmak üzere sektördeki gelişmelerle uyumlu hale getirmek için Avrupa'nın tarım istatistik sistemini modernize etmektir.
Yeni düzenleme, Üye Devletlerin bölgesel tarımsal verileri Komisyona raporlaması gerekliliğini resmileştiriyor.

Kurallar en erken 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek ve yeni CAP kapsamında daha iyi raporlamaya katkıda bulunacak.

Kaynak: Thecattlesite
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü