AB, İklim Hedeflerine Ulaşmak İçin Yeşil Gazda 'Büyük Artış' Planlıyor

09 Ocak 2020

Avrupa Birliği’nden bir yetkili, biyogaz, biyometan ve “yeşil” hidrojen üretiminin önümüzdeki otuz yıl boyunca AB'nin 2050 yılı iklim değişikliği hedefine ulaşmak için en az % 1,000 oranında artması gerektiğini ifade etmektedir.

Avrupa Komisyonu'nun enerji departmanındaki birim başkan yardımcısı Antonio Lopez-Nicolas, bloğun enerji karışımının “önemli bir parçası” olmasını sağlayan, yenilenebilir gazların bugün AB'deki brüt iç enerji tüketiminin yaklaşık % 7'sini temsil etmektedir. Ancak Avrupa, bu yüzyılın ortalarında iklim değişikliği hedeflerine ulaşmayı planladığından “önemli ölçüde büyümesi” gerekecektir.

Lopez-Nicolas, AB’nin bu alanda sıfırdan başlamadığını, ısınma ve ulaşım sektörlerinde ilerleme kaydedildiğini, küresel ısınmanın 1,5 °C'nin altında tutulduğu 2050 AB uzun vadeli senaryoları altında, yenilenebilir gazların "bugünün brüt iç tüketiminin % 50 ila 62,5'ine tekabül edeceğini" tahmin etmektedir.

Kaynak: euractiv. web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü