AB Ortak Tarım Politikası Reformu Nihai Onay Aldı

02 Aralık 2021

AB Ortak Tarım Politikası’na yeni bakışın amacı, biyoçeşitliliği güçlendirirken aynı zamanda Avrupa çevre ve iklim yasalarına ve taahhütlerine bağlı kalmaktır.

Yeni politikaya göre, doğrudan ödemelerin %10'u küçük ve orta ölçekli çiftliklere ve en az %3'ü genç çiftçilere gidecek. Ayrıca, fiyatlar veya piyasalar istikrarsız olduğunda kullanılmak üzere yıllık 450 milyon avroluk kalıcı bir kriz rezervi ayrılacaktır. Yeni kurallara göre, çalışma kurallarını ihlal edenler için de cezalar uygulanacak.

Onayın ardından yapılan basın açıklaması, müzakereler sırasında Avrupa Parlamentosu üyelerinin biyoçeşitliliği güçlendirme ve AB çevre ve iklim yasalarına bağlı kalma konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Yeni OTP kapsamında, çiftçiler iklim ve çevre dostu uygulamalara uymak zorunda kalacaklar. Üye devletler, kırsal kalkınma bütçesinin en az %35'inin ve doğrudan ödemelerin en az %25'inin çevre ve iklim önlemlerine ayrılmasını sağlamakla yükümlü olacak.

Kaynak: Thecattlesite
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü