AB, Rekor Yüksek Enerji Fiyatlarının Daha Hızlı Yeşil Geçiş için Gerekçe Oluşturduğunu Söylüyor

16 Eylül 2021

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yeşil Mutabakat Başkanı Frans Timmermans, Avrupa genelinde elektrik fiyatlarındaki rekor seviyelerin Birliğin fosil yakıtlardan uzaklaşarak yeşil ekonomiye hızlı bir geçiş yapması gerektiğini gösterdiğini dile getirdi.

Avrupa’da toptan elektrik fiyatları bu sene artan doğalgaz ve kömür fiyatları, yükselen CO2 fiyatları ve beklenenden daha az gerçekleşen yenilebilir enerji miktarından dolayı iki katına çıkmış durumundadır. AB Yeşil Mutabakatı, Birliğin 2050 yılına kadar net-sıfır sera gazı emisyonu hedeflemekte olup, bu amaç çerçevesinde elektrik enerjisinde düşük karbonlu yatırımlara gereksinim duyulmaktadır. Timmersans Avrupa Parlamentosuna; ‘şayet Yeşil Mutabakatı beş yıl önce kabul etmiş olsaydık,  şimdiye dek fosil kaynaklara olan bağımlılığımız düşmüş olacağından şu anda bu durumda (yüksek elektrik fiyatları) olmazdık.’ şeklinde açıklamada bulundu.

Timmermans ayrıca, fosil enerji fiyatlarında ciddi artışlar kaydedilmiş olsa da yenilenebilir enerji maliyetleri düşük ve istikrarlı kalmaya devam ettiğini belirtti. Diğer taraftan, bu sene Avrupa karbon fiyatlarında rekor artışlar yaşanmış olup, söz konusu artışların elektrik üretimi maliyetlerine yansıdığı belirtilmektedir. Avrupa’da gösterge karbon fiyatı ton başına 61 Avro seviyelerinde hareket etmektedir.  Timmermans, elektrik fiyatlarındaki artışın %20’sini karbon fiyat artışlarıyla açıklamanın mümkün olduğu ifade etti.

Kaynak: euractiv.com
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü