AB, Tarım ve Sağlık Potansiyelinden Yararlanmak İçin 'Ortak Veri Alanları' Planlıyor

20 Şubat 2020

Avrupa Komisyonu veri stratejisine göre, AB, tarım ve sağlık söz konusu olduğunda hizmetlerin kalitesini artırmak için ortak veri alanları yaratmayı hedeflemektedir.

2018 yılında AB tarım gıda işletmecileri tarafından imzalanan veri paylaşım anlaşmasından esinlenerek, AB, tarım sektöründe potansiyelden yararlanmak ve tarım kontrollerini optimize etmek için ortak bir veri alanı önerecektir. Nisan 2018'de, dokuz kuruluş ve dernek AB Tarımsal Veri Paylaşımı Davranış Kurallarını imzalamıştır.

Gönüllü girişimin amacı, tarımsal gıda zinciri operatörleri arasında sürekli dijitalleşen tarım sektöründe çok ihtiyaç duyulan verileri en iyi şekilde kullanmak için bir işbirliği çerçevesi oluşturmaktır.

Söz konusu veri paylaşımı, üretim verilerinin işlenmesi ve analiz edilmesi, özellikle tedarik zincirindeki diğer veriler ve toprak gözlemi veya meteorolojik veriler gibi diğer veri türleri ile birlikte, üretim yaklaşımlarının çiftlik düzeyinde hassas ve özel olarak uygulanmasına izin verecektir.

Kaynak: euractiv web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü