Alman Hükümeti Ticaret Savaşlarının Yarattığı Tehdide Karşı Kamu Yatırım Fonu Kuruyor

20 Mart 2019

Alman hükümet kaynaklarından ulaşan bilgilere göre, ülkedeki önemli şirket ve sanayi kuruluşlarının çoğunluk hisselerinin Çin ve diğer yabancı ülke sermayeleri tarafından ele geçirilme ihtimalinin yaratabileceği riskleri engellemek amacıyla bir devlet fonu oluşturulacağı ve bu amaçla hazırlanacak yasal düzenlemelerin 2019 yılı sonuna kadar parlamentodan geçirilmesinin planlandığı öğrenildi. Bu gelişme, Almanya’da devletin ticari faaliyetlere bugüne kadar hiç müdahale etmeme yönündeki genel politikasından sapma eğilimine girdiğine işaret ediyor.

Söz konusu fonun kurulmasına ilişkin ilk işaret geçtiğimiz Şubat ayının sonunda Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından ulusal sanayi stratejisi hakkında bilgi verdiği bir basın toplantısı esnasında ortaya koyulmuştu. İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililerin verdiği bilgilere göre, hükümet şu anda taslak üzerinde aktif olarak çalışmalarını yürütmekte ve 2019 sonuna kadar da yasanın parlamentodan geçirilerek, 2020 yılının başından itibaren fonun aktif hale gelmesi hedefleniyor.

Yetkililerin açıkladığına göre, kurulacak olan devlet yatırım fonunun ana amacı, özel sektörle işbirliği içinde hareket ederek, önemli ticaret ve sanayi kuruluşlarına ait hisselerin çoğunluk seviyesinde yabancı sermaye gruplarının eline geçmesine engel olmak şeklinde tanımlandı.
Bugüne değin Avrupa’da belki de en liberal ekonomik yaklaşımı benimseyen ve piyasanın oluşumunu tamamen kendi denge ve dinamiklerine bırakan bir politika izlemekte olan Almanya’nın, bundan sonra ulusal ekonomik çıkarları da hesaba katan yeni bir stratejiye doğru evrilmekte olduğu belirtildi.

Son yıllarda Çin ekonomisinin Avrupa’nın yalnızca bir müşterisi olma konumundan çıkarak, önemli bir ticari rakip konumuna gelmesi ve ABD başkanı Trump’ın tek taraflı ticari yaptırımlar ve gümrük duvarları ile Avrupa’yı tehdit etmesi gibi faktörlerin; serbest pazar ekonomisinin en güçlü uygulayıcılarından biri olan Almanya’yı bu strateji değişikliğine mecbur bıraktığı belirtildi.

Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü