Almanya’da Sanayi Üretiminin Daralma Trendi Devam Ediyor

22 Mart 2019

22 Mart Cuma günü yayınlanan bir ekonomik araştırma raporuna göre Almanya’da sanayi üretimi Mart ayında da azalmaya devam ederek arka arkaya üçüncü kez negatif skor kaydetti. Analistler Almanya’nın henüz çözüme kavuşturamadığı bazı ticari anlaşmazlıkların ekonominin yavaşlama trendine katkıda bulunmakta olduğundan endişe ediyorlar.
Yavaşlama trendine girmeden önceki dokuz ay boyunca sürekli yükseliş kaydetmiş bulunan Alman ekonomisi, sonraki süreçte ABD, Çin ve hatta AB ile muhtelif ticari anlaşmazlıklar yaşamaya başlamıştı. Bunların yanında İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma ihtimalinin yaratmakta olduğu risk unsurunun da sanayi üretimini olumsuz etkilediği değerlendirildi.
Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kullanılarak yapılan araştırma sonucunda toplam endeks değeri 51,5 olarak kaydedildi. Bu değer Haziran 2013’ten beri kaydedilen en düşük değer oldu. Alt endekslerden sanayi üretimi endeksi ise, 44,7 puan olarak kaydedildi. PMI endeks puanlamasında 50,0 puan medyan olarak kabul ediliyor. Medyanın altındaki değerler daralma, üstündekiler ise büyüme şeklinde değerlendiriliyor.
Alman ekonomisini resesyondan koruyan unsurun ise hizmetler sektörü olduğu görüldü. Hizmet sektörü alt endeksi 54,9 puan olarak kaydedildi. Endeksteki diğer göstergelerden olan istihdam ve yeni siparişlere ait endeksler de düşüş göstermeye devam etti. Mart ayı içinde işten çıkarmalar yaşandığı ve yeni siparişler endeksinin de arka arkaya altıncı kez daralma kaydettiği açıklandı.
Yine rapora göre birinci çeyrekte toplam imalat yüzde 1 oranında azalırken, hizmetlerde ise yüzde 1,7 artış kaydedildi. Bunun sonucu olarak ekonomik büyüme ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü