Avrupa Komisyonu, AB Çelik Dışalımı Kota Düzenini Değiştirdi

01 Temmuz 2020

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği tarafından çelik ürünleri dışalımı ile ilgili alınan önlemleri gözden geçiren ikinci soruşturmanın sonucunu yayınladı. 1 Temmuz'dan (Bugün) itibaren yürürlüğe girecek olan kapsamlı paket, varolan zor piyasa koşullarında Avrupa çelik endüstrisini korumak için gerekli tüm yasal düzenlemeleri içermekte. Değişiklikler, korona virüsü krizi ve beklenen gelişmeler nedeniyle piyasada egemen olan özel koşulları göz önünde bulundurmakta. Değişiklikler ayrıca işlemlerin aşamalı olarak yeniden başlamasının ve normale dönmesinin düzenli bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacak. Kotaların yönetiminde yapılan düzenlemeler, fırsatçı bir biçimde hayli yüksek oranlarda çeliği AB çelik endüstrisini olumsuz etkileyecek biçimde AB pazarında satmaya çalışabilecek herhangi bir yabancı dışsatımcının potansiyel olarak zarar verici stoklama yapma girişimlerinin caydırılmasında etkili olacaktır.
 
Düzenlemeler, AB içerisindeki tüm ilgili tarafların yasal çıkarları arasında uygun bir denge kurmaktadır. Düzenlemeler ayrıca, Avrupa’da çelik kullanan endüstriler için yeterli düzeyde çelik sunumunu güvenceye alırken AB çelik endüstrisini alım satım koşullarının son etkilerinden, varolan koşullara en uygun biçimde koruyabilir. İncelemenin Şubat 2020'de başlatılmasından bu yana Komisyon, paydaşlardan gelen 300 başvuruyu kabul etmiş, AB üye devletlerine danışmış ve önerilen değişiklikler konusunda üye devletlerin geniş desteğini almıştır.
 
Kaynak: steelguru sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü