Avrupalı Sanayi Şirketlerinin Ticari Güven Endeksi Yılbaşından Bu Yana Yarı Yarıya Azaldı

24 Mayıs 2022

Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası (ERT) tarafından 24 Mayıs Salı günü açıklanan bir araştırma raporunda, Avrupa’daki büyük sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticileri arasındaki ticari güven endeksinin yıl başına kıyasla neredeyse yarı yarıya azaldığı bildirildi. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden kriz ve aşırı yükselen enerji fiyatlarının bu moral çöküntüsüne neden olan en önemli iki faktör olduğu açıklandı.

Açıklanan verilere göre, altı ay önce 63 puan olan üst düzey yöneticilerin ticari güven endeksi Mayıs ayında 37 puana geriledi. Ticari güven endeksi 0 ila 100 puan arasındaki bir skalada değerlendiriliyor.

Araştırmaya katılan 56 ERT üyesinden %85’inin yükselen üretim maliyetlerini tüketiciye yansıttıkları ya da yakın gelecekte yansıtmayı planladıkları öğrenildi. Ayrıca üyelerinin büyük çoğunluğunun yeni tedarik kaynakları bulma çalışmalarına hız verdikleri de açıklandı.

Katılımcıların %50’si ise gelecekteki maliyet artışlarını bir şekilde kar marjlarından karşılamayı planladıklarını belirttiler.

Katılımcıların %40’ı, en erken 2024 yılına kadar enerji fiyatlarının pandemi öncesindeki seviyelere geri çekileceğine inanmadığını söylerken, üçte birinden fazlası ise fiyatların bir daha hiçbir zaman bu seviyeye gerilemesinin mümkün olmadığına inandıklarını ifade ettiler.

Rusya ve Ukrayna krizi, Çin ile olan jeopolitik sorunlar ve yeniden başlayan kapanmalara ek olarak, yöneticileri en çok endişelendiren bir diğer konunun da tedarik zincirlerindeki kırılmalar olduğu belirtildi. Firmaların bazıları alternatif tedarik kaynaklarına yöneldiklerini söylerken, katılımcıların %44’ü her şeye rağmen Çinli tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak gibi bir strateji izleme niyetinde olmadıklarını belirttiler.
 
 
Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü