Avrupa’nın İklim Kanunu: İklim Nötr Hedefine Nasıl Ulaşılacak?

17 Eylül 2020

Avrupa, İklim Yasası ile dünyada 2050 için iklim nötr hedefine sahip ilk kıta olacak. Bu olumlu bir çevresel etki oluştururken, bazı sektörlerin iş kayıpları ile ekonomik olarak zarar görmesi beklenmektedir. Diğer sektörler, malları nasıl ürettiklerinde, işgücünün yeniden vasıflandırılmasını gerektirecek bir değişim görecektir. Ve bazı bölgeler diğerlerinden daha fazla etkilenecektir.

Sendikalar, Avrupa Yeşil Anlaşmasının doğu ve batıdaki üye devletler arasındaki ekonomik ve sosyal bölünmeleri derinleştirme riski taşıdığını iddia etmektedir.

Sanayi grupları, AB düzenleyici çerçevesinin "herkese uyan tek çözüm" çözümlerine odaklanmaması gerektiğini, çünkü bu yaklaşımın geçiş verimliliğini zayıflatabileceğini iddia etmektedir. Yeni çerçevenin üye devletlerin farklı başlangıç noktalarını dikkate alması ve onlara iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve ekonomilerinin rekabet gücünü korumak için mevcut bir dizi çözüm sunması gerektiğini savunmaktadır.

Kaynak: https://www.euractiv.com web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü