Birleşmiş Milletler, En Yoksul Üreticilere Yardımcı Olmak için Küçük Çiftlik İşletmelerini Hedefliyor

13 Şubat 2020

Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ilk kez, dünyanın en fakir ülkelerinin bazılarındaki küçük tarım işletmelerine doğrudan ya da diğer finansal kurumlarla işbirliği yaparak fon sağlamayı planlıyor. Bugüne kadar hükümetleri finanse eden IFAD’ın, özel sektörü finanse edebilmesi için geçen yıl görev tanımı değiştirildi. IFAD Başkan Yardımcısı Paul Winters, yaptığı açıklamada çoğu kalkınma fonunun çiftçiler tarafından sahada kullanılan yerel iş ağlarına ulaşmadığını söyledi. IFAD’ın, tohum, gübre, ulaşım ve diğer mal ve hizmet tedarikçilerine ulaşmak için iyi bir konumda olduğunu da sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler, 2015 yılında dünya liderleri tarafından kabul edilen hedeflerden biri olan 2030 yılına kadar açlığın ortadan kaldırılmasının yıllık 115 milyar dolardan fazla yatırım gerektirdiğini ifade ediyor.
 
Kaynak: Thomson Reuters Foundation News web sitesinden tercüme edilmiştir. 
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü