Brezilyalı Vale Firması Uluslararası Bakır Birliği’ne Katıldı

12 Ekim 2021

Uluslararası Bakır Birliği (Uluslararası Bakır Birliği UBB-International Copper Association ICA, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olumlu katkıda bulunmak ve bakır piyasalarını desteklemek amacıyla çeşitli ülkelerdeki bakır endüstrilerini bir araya getiren sivil toplum örgütüdür. Birliğin merkez ofisi ABD’nin federal başkenti Washington D.C.’dedir. Ç.N.), Brezilya’nın başlıca firması Vale’nin (Vale, madencilik ile metaller alanında çalışan Brezilya merkezli çokuluslu firmadır. Vale firması aynı zamanda maden cevheri taşımacılığında Brezilya'nın en büyük, yerkürenin ise başlıca büyük lojistik firmalarından biri olup merkez ofisi Rio de Janeiro kentindedir. Ç.N.) en yeni üye olarak aralarına katıldığını duyurdu.

Vale firması, UBB’nin Pazartesi günü (11/10/2021) gerçekleştirilen yıllık üyelik toplantısında üyeliğe seçildi.

Firmanın ana metallerden sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Travers, "Vale, güçlü ve olumlu bir ekonomik, sosyal ve çevresel bırakıt meydana getirerek, ayrıca çalışmalarının çevresel etkilerini azaltarak, sürdürülebilirliği işiyle bütünleştirmeye kararlıdır. Bakır madenciliği, işimizin çok önemli bir parçası durumunda olup çevreye karşı sorumluluğumuza da önem veriyoruz. UBB, bakır endüstrisinin lideri konumundaki üyelerini topluca karbon nötr olmaya doğru yönlendirirken Vale bu dönüşümde aynı işi yapan diğer firmalarla işbirliği yapmanın önemli olduğuna inanıyor.” açıklamasını yaptı.

Birliğin 6 kıtada faaliyet gösteren 31 üyesi bulunuyor.

Kaynak: Miningweekly.com
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü