Çalışmaya Göre Avrupa'nın Isı Ve Kuraklık Mahsul Kayıpları 50 Yılda Üç Katına Çıktı

08 Nisan 2021

Gıda sistemlerinin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığını vurgulayan bir araştırmaya göre, Avrupa'da ısı dalgaları ve kuraklıktan kaynaklanan mahsul kayıplarının ciddiyeti son elli yılda üç katına çıktı. Yakın zamanda Environmental Research Letters dergisinde yayınlanan araştırma, 1961'den 2018'e kadar 28 Avrupa ülkesinde (mevcut Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık) tarımsal üretime baktı.
 
Bunu aşırı hava olayları hakkındaki verilerle (kuraklık, sıcak dalgaları, seller ve soğuk anlar) karşılaştırdılar ve "iklim değişikliğinin zaten gözlemsel kayıtlarda artan ürün kayıplarına yol açtığını" gösteren kanıtlar buldular.
 
Dördü de 50 yıllık dönemde önemli ölçüde daha sık hale gelirken, “sıcak dalgası ve kuraklığın mahsul üretimi üzerindeki etkilerinin şiddeti kabaca üç katına çıktı”, kayıp düzeyi 1964 ile 1990 arasında %2,2'den 1991 ile 2015 arasında% 7,3'e yükseldi.
 
Çalışmada ayrıca, özellikle daha sık hale gelen kuraklıkların da giderek daha yoğun hale geldiği ortaya konarak: "En şiddetli olaylar orantısız bir şekilde daha şiddetli hale geliyor" denmiştir.

Kaynak: euractiv.com
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü