Çin Gıda İsrafı İle Mücadele Etmeyi Planlıyor

10 Eylül 2020

Çin, ülkedeki gıda israfını azaltmayı hedefleyen "Temiz Tabak Kampanyası" adlı bir kampanya başlatmıştır. China Academy Science ve ortağının 2015 raporuna göre, büyük şehirlerde yılda 18 milyon tona kadar gıda israf edilmekte ve bu da yılda 30 ila 50 milyon insanı beslemeye yetecek düzeydedir. Bununla birlikte, düzenleme gerçek bir ayrıntı içermemekte, çözüm üretmeyi ülke çapında yetkililere ve vatandaşlara bırakmaktadır.
 
2019'un ortalarında Şangay, bireyleri ve şirketleri gıda atıklarını doğru şekilde geri dönüştürmeye zorlayan düzenlemeler getirmiştir. Vatandaşlar, ekonomik ve sosyal beklentileri etkileyen sosyal kredi notlarına uyumsuzluk veya cezalarla karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu düzenlemeler, o zamandan beri diğer şehirlerde de uygulanmıştır.
 
Chongqing'de, Sanayi ve Ticaret Federasyonu, "tutumlu bir tüketim hatırlatma sistemi kurmaya" yönelik uyarılar içeren LED ekranlar ve "tüketicileri tutumlu gıda tüketmeleri için denetleme" önlemleri kuracaklarını belirten bir bildiri yayınlamıştır. Gıda israfına yeniden odaklanma, COVID-19 paniğinden ve ülkenin tarım sektörü üzerindeki şiddetli etkisinden sonra ortaya çıkmıştır.
 
Kaynak: Earth web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü