Çin’de Binek Otomobil Pazarı Mart Ayında da Daralmaya Devam Etti

09 Nisan 2019

Binek Otomobil Üreticileri Derneği tarafından bugün (9 Nisan 2019) yayınlanan verilere göre, Çin’de perakende otomobil satışları Mart ayında %12 düşüş kaydederek 1,78 milyon adet olarak gerçekleşti. Satışlar Şubat ayında %18,5 ve Ocak ayında da %4 oranında düşüş kaydetmişti.

Çin ekonomisinin yavaşlama sürecine girmesi ve ABD ile yaşanmakta olan ticari gerilimlerin, vatandaşların tüketim hassasiyeti üzerinde olumsuz etki yaptığı belirtiliyor. Geçen sene uygulamaya giren yüksek vergi ve gümrük tarifelerinin de bu tabloya eklenmesiyle birlikte, otomobillere olan talep miktarında ciddi bir azalma baş gösterdi.

Neredeyse son yirmi yıldır sürekli büyüyen bir piyasa özelliği gösteren otomobil piyasasındaki bu ani yön değişimi, uzmanlar tarafından dikkat çekici bulunuyor. Uzmanların yaptıkları yorumlarda, 1,4 milyar nüfusuna rağmen, Çin’de halen kayıtlı otomobil sayısının sadece 200 milyon adet olduğu ve piyasanın aslında dünyada büyümeye en müsait piyasalardan biri olduğu belirtildi. Öte yandan Çin hükümetinin önümüzdeki günlerde otomobillere uygulanan mevcut vergi oranlarını gözden geçirerek, bir miktar indirime gideceği öğrenildi. Bu politika değişiminin piyasa morali açışından da olumlu etki yaratması bekleniyor.

Çin’de binek otomobil pazarının son on aydır sürekli daralmakta olması, yerli otomobil üreticileri ile birlikte, Ford ve Toyota gibi küresel sanayicileri de endişeye sevk ediyor, çünkü alternatif Kuzey Amerika ve Avrupa otomobil pazarları da daralma eğilimine girmiş bulunuyorlar.

Kaynak: Bloomberg web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü