Dünya Bankası, Metallere Olan İstemin Enerji Sektöründeki Geçiş Sürecinin Gücüne Bağlı Olarak Onlarca Yıldır Artmakta Olduğunu Dile Getiriyor

13 Mayıs 2022

Dünya Bankası'na göre, rüzgâr türbini kanatlarından pillere kadar her şeyde kullanılan metallere olan istem, küresel ekonomiyi karbondan arındırma ile fosil yakıtlardan uzaklaşma çabalarının sonucu olarak önümüzdeki on yıllarda artacak.

Bankanın ekonomistleri Perşembe günü (12/05/2022) yayınladıkları bir raporda, tahıl gibi diğer emtialarda tüketim artışının olasılıkla önümüzdeki 30 yıl içinde azalacağı, buna karşılık metallere olan istemin yüksek kalmaya devam edeceği, dolayısıyla "metalleri dışsatan ülkelere beklenmedik kazançlar" sağlayacağına dikkat çekmekteler. Düşük karbonlu enerji üretiminin benimsenmesi "bakır, nikel, kobalt ile lityum isteminde kalıcı bir artış, fosil yakıtların kullanımında ise nihai bir düşüş anlamına gelmekte."

Rapora göre, metaller ile diğer emtia gruplarını içeren uzun dönemli görünüm, gelirlerinin üçte ikisi hammadde dışsatımına bağımlı durumdaki gelişmekte olan ülkeler için derin etkiler içeriyor.

Banka, emtialara bağımlı ülke yönetimlerini sıkışık dönemler olarak adlandırılabilecek günler için fonlar oluşturmaya, borç birikiminden kaçınmaya, ayrıca fiyat dalgalanması baş gösterdiğinde korumacı alım satım politikalarından kaçınmaya çağırdı.

Kaynak: Miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü