Dünya Ekonomik Forumu Raporuna Göre Virüs Salgını İş Gücünde İnsandan Robota Geçiş Sürecini Hızlandıracak

22 Ekim 2020

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan bir araştırmada, robot teknolojisinin önümüzdeki beş yıl içerisinde küresel çapta orta ve büyük ölçekli şirketlerde çalışan 85 milyon kişiyi istihdam dışı bırakabileceği iddia edildi. Kovid-19 salgınının iş hayatında ve çalışma şartlarında yaşanmakta olan değişimlere büyük ivme kattığına ve çalışanlar arasındaki eşitsizliği daha da belirgin hale getirdiğine dikkat çekildi.

Küresel ölçekli yaklaşık 300 şirketin dahil edildiği araştırmada, her beş üst düzey yöneticiden dördünün iş ortamlarını dijitalleştirme ve yeni teknolojilere adapte olma planlarına hız verdikleri ve 2008 yılındaki finansal krizin ardından devreye sokulan istihdam arttırma politikalarından vaz geçildiği belirtildi.

Önümüzdeki beş yıl içinde, çalışan kesimin en az yarısının işlerini koruyabilmek için yeni beceri ve yetenekler edinme yolunda kendilerini geliştirmek zorunda olacakları belirtilen WEF araştırmasında, 2025 yılı itibarıyla işverenlerin istihdam dengesini %50 insan, %50 robot denkleminde kuracakları öngörüldü.

Veri işlenmesi, muhasebe hatta bazı idari işler gibi alanlarda şirketlerin her geçen gün daha çok teknoloji kullanır hale gelmelerinden dolayı, yeni istihdam yaratma olanakları sürekli daralırken, bir yandan da mevcut istihdamda kesintilere gidilen bir süreçten geçildiği ifade edildi.

Öte yandan eğitim, bakım ve yardım hizmetleri benzeri insan odaklı işlerde, ayrıca yapay zeka ve içerik üretme benzeri teknolojik odaklı alanlarda, yaklaşık 97 milyon kişiye yeni istihdam yaratılacağı öngörüldü.

Yöneticilik, danışmanlık, karar alma, akıl yürütme, iletişim ve etkileşim gibi alanlarda ise, insanların makinelere karşı görece avantajlı konumlarını korumaya devam edecekleri belirtildi.

Rapora göre, çevresel hassasiyetlere önem verilen sanayilerde, ayrıca en güncel verilerin işlendiği yapay zeka gerektiren alanlarda çalışabilecek donanımda olan iş gücüne ise talebin artması bekleniyor.

Araştırmaya dahil edilen şirketlerin yaklaşık %43’ünün teknoloji entegrasyonu nedeniyle istihdamda kesintiler yapmaya hazırlandıkları, %41’inin bazı işlerde alt yüklenici kullanımını arttırmayı düşündükleri, %34’ünün ise teknoloji entegrasyonuna uyum sağlayabilecek kalitedeki iş gücünü arttırmayı planladıkları belirtildi.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü