Emisyon Azalımındaki Pozitif İvmenin Devamı Salgın Sonrasındaki Adımlara Bağlı Olacak

22 Mayıs 2020

TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı şirketi, Escarus Covid-19 salgının sürdürülebilirlik politikalarına etkileri üzerine bir çalışma yayınladı.
 
“Bir Eko-Sosyal Kriz Olarak Covid-19 Salgını ve Sürdürülebilirlik” [1] başlıklı raporun iklim değişikliği ile ilgili bölümünde Covid-19 salgını nedeni ile küresel sera gazı emisyonlarının 2020 yılında %5 oranında düşeceğinin öngörüldüğü, yakalanan pozitif ivmenin devamının ise salgın sonrası devletler ve küresel şirketlerin uygulayacağı politikalara bağlı olduğu vurgulandı.
 
Küresel sera gazı emisyonlarının gelecek 10 yıl süresince, her yıl %7,6 oranında gerilemesinin gerektiği hatırlatılan çalışmada 4 milyar insanın bir şekilde karantina altında olduğu dönemde bile bu orana ulaşılamayacak olmasının da fosil yakıtların küresel enerji arzındaki payındaki hakim payının neden olduğuna vurgu yapıldı.
 
Kaynak: yesilekonomi.com web sitesinden alınmıştır.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü