Endonezya, Kömür Rezervlerinde Artış Olduğunu Bildirdi

10 Temmuz 2020

Endonezya'nın kömür rezervleri 2019'un sonundan itibaren biraz arttı, diğer deyişle, kömür çıkarımı şu an varolan düzeyler dolayında kalırsa rezervler 2090'a kadar yetecek. 2019 yılı sonu itibariyle ülkedeki toplam kömür rezervleri, 2018 yılı sonu itibariyle 37,34 milyar ton olan rezerv rakamına göre çok az artışla 37,56 milyar ton olarak gerçekleşti. Orta kalori değerli kömür rezervleri 20,3 milyar ton olarak gerçekleşirken toplam düşük kalori değerli kömür rezervleri geçen yılın sonunda 14,4 milyar tonda kaldı. Diğer yandan, yüksek kalori değerli kömür rezervleri yalnızca 2,72 milyar ton olarak gerçekleşti. 37,56 milyar ton rezervin 20,5 milyar tonu kanıtlanmış çıkarılabilir rezervler iken geri kalanı öngörüsel rezervler olarak sınıflandırılmıştır. Değerli rezervlerin büyük bir bölümü toplamda 24,7 milyar ton ile Kalimantan (Kalimantan, Borneo adasının Endonezya toprağı olan bölümüne verilen addır. Ç.N.) bölgesinde bulunmaktadır.
 
Kömür rezervleri adlandırması, kömür madenciliği alanlarındaki henüz işlenmemiş kömürü tanımlayan kömür kaynakları adlandırmasından farklı olarak, bugünkü madencilik altyapısıyla çıkarılabilecek kömür anlamına gelmektedir.  
 
Kaynak: steelguru web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü