Gübre Kullanımı Azot Oksit Emisyonlarının Artmasına Neden Olmaktadır

22 Ekim 2020

Yeni bir araştırmaya göre, nitrojen oksit (N2O) emisyonları, esas olarak gıda üretimi için azotlu gübre uygulamasındaki artıştan dolayı, diğer sera gazlarından daha hızlı bir oranda artmaktadır. Bu emisyonlar, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) tahminlerini şimdiden aşmıştır.
 
Azot oksit, karbondioksitten 300 kat daha güçlüdür ve ayrıca gezegeni güneşin ultraviyole radyasyonunun çoğundan koruyan stratosferik ozon tabakasını da yok etmektedir. N2O, ortalama 114 yıl atmosferde kalır ve iklim krizinin topraktan N2O emisyonlarını artırdığı olumlu bir iklim geri bildirimi oluşturur. Gaz atmosferde doğal olarak bulunurken, endüstriyel süreçler, yakıt yakma ve tarım, N2O emisyonlarından sorumlu insan faaliyetlerinden bazılarıdır.
 
Auburn Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yürütülen araştırma, nitrojen oksidin sanayi öncesi seviyelerden %20 artarak milyarda 270 parçadan 331'e yükseldiğini bulmuştur. Önceki araştırmalar, N2O'nun doğal kaynaklarını hesaba katmakta başarısız olmuş veya Güney Amerika’dan yeterli veri toplayamamıştır.
 
Kaynak: Earth web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü