İçinde Bulunduğumuz Yılda ABD Kömür Üretiminin %3 Oranında Artması Bekleniyor

12 Mayıs 2022

ABD Enerji Bilgileri Yönetimi kurumu (EBYK), güçlü bir dışsatım pazarı ile elektrik üretim sektöründeki envanter yenilemeleri sonucunda içinde bulunduğumuz yılda ABD kömür üretiminin artmasının beklendiğini açıkladı.

EBYK, “Kısa Vadeli Enerji Görünümü” raporunda içinde bulunduğumuz yılda ABD kömür üretiminin 20 milyon kısa ton (Kısa ton-short ton olarak adlandırılan ağırlık ölçüsü birimi bildiğimiz tondan farklı bir ağırlık ölçüsü birimi olup 1 ton 1.000 kg’a eşitken 1 kısa-short ton 907,18 kg’a eşittir. Ç.N.) ya da diğer deyişle %3 oranında artarak 598 milyon kısa tona yükseleceğini, gelecek yıl ise üretimin %1 oranında ya da rakamsal olarak 7 milyon kısa ton artacağını belirtiyor.

Elektrik enerjisi sektörünün geçen yıl tükenen stokları yenilemesi beklenirken, kömür dışsatımının da küresel kömür fiyatlarının yüksek olması nedeniyle önümüzdeki iki yıl içerisinde iyi bir performans göstermesi bekleniyor.

Diğer yandan EBYK, işgücü kıtlığı, demiryollarındaki yoğunluk ile donanım edinme zorluklarının üretim kazanımlarını sınırlandırmasının beklendiği konusunda ise uyarıda bulunuyor.

ABD kömür üretimindeki öngörüsel üretim artışı, elektrik üretim potası içerisinde yer alan yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışlar nedeniyle elektrik sektöründe kömür kullanımının azalacağı beklentisine rağmen gerçekleşmekte. EBYK, geçen yıl gerçekleşmiş olan %23 oranındaki pay ile karşılaştırıldığında, içinde bulunduğumuz yılda kömürün toplam ABD enerji üretiminin %21'ini gelecek yıl ise %20'sini sağlayacağını dile getirmekte.

Raporda ayrıca içinde bulunduğumuz yılda enerji endüstrisinde önemli ölçüde daha yüksek durumdaki doğal gaz maliyetlerine rağmen doğal gazın birincil ölçüde yerine konacak alternatifi olarak kömürün yer almayacağı vurgulanıyor.

Ülkede doğal gazdan elektrik üretimi, elektrik üretim potası içerisindeki yaklaşık %37 oranındaki payını bu yıl %36'ya gerileyerek sürdürecek. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden elektrik üretiminin payı ise üretim envanterine güneş ve rüzgâr yoluyla gerçekleştirilen elektrik üretim kapasitelerinde yeni eklemeler olması nedeniyle geçen yılki oran olan %20'den bu yıl %22'ye, gelecek yıl ise %23'e yükselecek.

Kaynak: Miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü