İngiltere Brexit Belirsizliği Nedeniyle Son On Yılın En Düşük Yatırım Rakamlarıyla Karşı Karşıya

20 Mart 2019

İngiltere’nin önemli işveren çevrelerinden bugün yapılan açıklamada, İngiliz Şirketlerinin 2019 yılı içerisinde yapacakları toplam yatırım miktarının Brexit nedeniyle son on yılın en düşük seviyesinde kalacağı belirtildi. Başbakan Theresa May’in İngiltere’yi bir anlaşma dahilinde AB’den çıkarmayı başarabilmesi bile bu gerçeği değiştirmeye yeterli olmayacak.
Öte yandan İngiltere Ticaret Odası’nca daha önce yapılan tahminlerde 2019 yılsonu itibarıyla yatırımların bir önceki döneme kıyasla %1 oranında azalacağı öngörülmüştü.
İngiltere Ticaret Odası Başkanı Adam Marshall, yatırımların azalmasının aynı zamanda üretimin de daralmasına ve ücretlerin sabit kalmasına da neden olabilecek olumsuz şartları tetikleyeceğini söyledi. Politik belirsizliğin zaten hali hazırda birçok firmayı yatırım ve istihdam konusunda olumsuz etkilediğini belirten Marshall, hatta bazı firmaların yatırım ve büyüme projelerini ülke dışına kaydırdıklarını ve üstelik bu yatırımların bir daha İngiltere’ye hiç dönmeme ihtimalinin de büyük bir olasılık olduğunu sözlerine ekledi.
Bazı finans şirketlerinin daha şimdiden birçok operasyonlarını diğer AB üyesi ülkelere kaydırdıkları ve otomotiv üreticilerinin genişleme hedeflerini küçülttükleri ifade ediliyor. BMWşirketi yaptığı açıklamada Brexit’in anlaşmasız gerçekleşmesi durumunda ürünlerin bir kısmını ülke dışına kaydıracağını açıkladı.
2018 Yılında yatırımlar her dört çeyrekte de istikrarlı bir şekilde düşüş göstermişti. Resmi verilere göre son küresel krizden bu yana yatırımlar konusunda en uzun süreli düşüş yaşandı.
Maliye Bakanı Philip  Hammond ise Brexit anlaşmasının tamamlanmasının ardından, bu rakamların tekrar yükseliş trendine geçeceğine inandığını beyan etti.
Ticaret Odası ise bu konuda aynı ölçüde iyimser değil. Brexit sonrası İngiltere’de iş kurmanın daha da maliyetli hale geleceği ve AB ile ekonomik ilişkilerin ne şekilde seyredeceğinin kesinlik arz etmemesi gibi nedenlerle, yatırımların tekrar hızlıca toparlanma eğilimine girmesi beklenmiyor.
Ticaret Odası daha önceki tahminlerinde 2020 yılı iş yatırım miktarının % 0,6 ,2021 yılında ise %1,1 artış göstermesinin beklenmekte olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise, genel ekonomik büyüme tahmini %1.3’den %1,2’ye revize edildi. 2020 ve 2021 yılları için ise çok küçük bir artış öngörülerek, sırasıyla %1,3 ve %1,4 oranlarında ekonomik büyüme öngörüldü.
Benzer bir durgunluğun yaşandığı bir diğer alan da, gayrimenkul piyasası oldu. Londra’da gayrimenkul piyasasında geçtiğimiz ay %1,1’e varan düşüşler yaşandı. Nihai tarih yaklaştıkça politik belirsizliğin halen devam ediyor oluşunun, alıcıların doğal olarak temkinli tutum almasına neden olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü