Latin Amerika’nın Yenilenebilir Enerji Zenginlikleri

21 Mart 2019

Latin Amerika uzun süredir enerji sektörünün ön sıralarında yer almakta. 20. yüzyılda İngiliz petrol şirketleri Meksika ve Venezuela gibi ülkelerde büyük petrol rezervlerini ortaya çıkaran araştırmalar yapmışlardı. Şimdi ise 21. yüzyılda bu kez (Latin Amerika’nın Ç.N.) yenilenebilir enerji zenginlikleri uluslararası yatırımcıları ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Canning House, (İngiltere’nin Londra merkezli ünlü düşünce kuruluşu Ç.N.) kısa süre önce Latin Amerika Kalkınma Bankası Kıdemli Müdürü Gonzalo de Castro’nun, Latin Amerika bölgesinin yenilenebilir enerji potansiyeline bakışını anlatan bir konferansa ev sahipliği yaptı.

De Castro’ya göre Latin Amerika’nın yenilenebilir enerjiye geçişinde avantaj olan durum, bölgenin bu alanda zaten bir miktar başarılı olması. Örneğin hidro elektrik santrallerinden elde edilen elektrik enerjisi, dünyanın geri kalan kısmında toplamda üretilen elektrik enerjisinin %16’sına karşılık gelirken Latin Amerika’da bu oran %54.

Diğer yeni ortaya çıkan küresel yenilenebilir enerji teknolojilerinde ise (rüzgar, güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi) Latin Amerika’daki elektrik enerjisi üretim potansiyeli dünyanın geri kalanında %6 iken Latin Amerika’da %8.

Ayrıca Latin Amerika dünyanın geri kalanından çok daha az kömür tüketiyor. Bunun da nedeni bölgenin dünya kömür arzının yalnızca %1,2’sine sahip olması.

Kaynak: Market Views web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü