Malezya’lı Üreticiler ve Satıcılar, Bölgede Sınır Ötesi e-Ticaret Yapan En İyi 2. Grup

21 Ekim 2021

Amazon Global Selling tarafından yapılan bir anket, Malezya'nın sınır ötesi e-ticaret geliştiren daha fazla üretici ve satıcıya sahip olduğunu ve katılımcıların %14,09'unun küreselleşme yolculuğuna başladığını, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ikinci en yüksek yüzde olduğunu ortaya koydu.

Güneydoğu Asya Amazon Global Satış Başkanı Bernard Tay, Malezya e-ticaretinin hala nispeten yeni ama hızla gelişen bir sektör olduğunu söyledi.

Karantina altında online alışveriş talebindeki artışın, iş inovasyonu ve teknolojik benimsemenin yanı sıra yeni normalin bir parçası olarak dijital iş yapma modelini doğurduğunu söyledi.

"En son raporumuza dayanarak, Malezyalı mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), iş modellerini ve uluslararası lojistiği anlamaktan sınır ötesi operasyon, düzenleme ve dış rekabete kadar sınır ötesi e-ticaret için daha sağlam yetenekler geliştirmek istiyor," dedi.

Araştırmanın, genel sınır ötesi işletmeden-müşteriye (B2C) e-ticaret piyasa değerinin 2019'dan 2026'ya %30 oranında artmasının tahmin edildiğini gösterdiğini söyledi.

Anket, e-ticaret yoluyla büyüme fırsatlarının ortasında, yerel MSME'lerin sınır ötesi tedarik zincirlerini ve lojistiği yönetmedeki zorlukları, yüksek işletme maliyetlerini ve Amazon'daki uluslararası satıcılarla yoğun rekabeti kritik engeller arasında gösterdiğini belirtti.

“Sınır ötesi tedarik zincirlerini ve lojistiği yönetmede zorluk, Malezya KOBİ'lerinin karşılaştığı en yaygın zorluktur, ankete katılanların %47'si bunu en büyük engelleri olarak nitelendiriyor” dedi.

Kaynak: Theedgemarkets
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü