Piyasadaki Fazlalığa Rağmen Platinyum Metali İçin Durum İlginç Görünüyor

17 Mayıs 2022

İçinde bulunduğumuz yıl için Dünya Platin Yatırım Konseyi'nin (DPYK) öngörüsü, azaltılmış ancak yine de büyük bir rakam olan 627.000 ons kadar bir platin metali fazlasıdır.

Ancak, sözkonusu fazlalık Konsey’in yaşanabileceğini düşündüğü sorunlara karşı son derece savunmasız durumda, özellikle:

Az da olsa daha yüksek durumdaki araç yüklemeleri,

Platinyumun paladyum yerine giderek daha kesin bir biçimde kullanılması
Platinyumun Rusya üzerinden edinimi konusundaki endişeler ve bu endişelerin platinyumun paladyum yerine kullanılması durumunu artırması

Aynı biçimde, Rusya kaynaklı küresel risk ile edinim sorunları, edinim zinciri içerisinde yaralan kişiler ile onların müşterilerini tampon stok düzeylerini artırmaya yönlendirebilir.

Platinyum metalindeki çok az stok artışı ise platinyum metalinin yerine kullanımı daha da artırarak fazlalığı çok kısa sürede bir denge durumuna ya da açık durumuna dönüştürebilir.

Geçen yıl Çin'in belirlenen gereksinimlerinden daha fazla platin dışalımında bulunması, kendisini çok güçlü bir biçimde gösteren bir diğer etkendi. Günümüzde ise, tüm endişelere ek olarak Çin'in spekülatif bir biçimde platin dışalımı daha da yüksek olabilir.

Potansiyel platin yatırımcılarını çeken şey ise fazlalık olmasına karşılık platindeki bu fazlalığın oldukça ilginç görünmesi.

Ayrıca, artık birçok potansiyel yatırımcının platin ile hidrojen ekonomisi arasındaki bağlantıyı görmesi, gerek yeşil hidrojen üretiminde gerek yakıt hücreli elektrikli araçlarda yeşil hidrojenin kullanılmasında platin kullanımının daha kesin bir biçimde bilincine varması olasıdır.

Kaynak: miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü