Rusya Tarıma 2035 Yılına Kadar 70 Milyar Yatırım Öngörüyor

18 Temmuz 2019

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taslağı üzerinde çalışılan 2035 stratejisine göre ülkedeki tarımsal üretiminin 2035 yılına kadar 150,3 milyon tona yükseltilmesi planlandığı belirtildi. Üzerinde çalışılan taslağa göre; hedeflenen üretim artışı için altyapı ve lojistik gibi alanlara yaklaşık 4,4 trilyon ruble ( 70 milyar dolar) yatırım öngörülmektedir. Yapılacak yatırımların finansmanının ise özel sektör ve kamu tarafından karşılanacağı belirtilmektedir. Planlamada 2035 yılında tarımsal üretiminin 150,3 milyon tona çıkarılması, bunun da 63,6 milyon tonunun ihracata yönlendirilmesi öngörülmektedir. 2019/2020 üretim döneminde ise toplam tarımsal üretimin ve tarımsal ihracatın sırasıyla 118 ve 45 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü