Şili’de Korona Virüsü Yayılırken Ülkenin Bakır Üretimi Düşüyor

05 Ağustos 2020

Reuters Haber Ajansı, Şili’nin devlet istatistik kurumu olan Şili Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan verilere göre Şili’nin bakır üretiminin, Korona virüsü küresel salgınının kırmızı metalin yerküredeki en büyük üreticisi olan bu ülkede ilk görüldüğü gün başlangıç alındığında Haziran ayında ilk kez gerileyerek %0,6 oranında düşüşle 472.172 tona indiğini bildirdi.
 
Bakır üretimi, bakır madencileri madenlerini işler durumda tutacak kilit personelle çalışmaya devam ederek bakır üretiminin aksayacağı konusundaki öngörüleri boşa çıkarmaya çabalarken ve Korona virüsü küresel salgınının bakır üretimini vurduğu komşu ülke Peru’ya göre en iyi durumda olduklarını göstermeye çalışırken ülkenin bugüne kadar başlıca başarı göstergesi olmuştu.
 
Diğer yandan, endüstriyi gözlemleyenler, Şili’nin, sayısı azaltılmış personel ve virüs bulaşan kişi sayısındaki büyük artışla bakır üretimini uzun süre devam ettirebilmesinin olanaksızlığı konusunda uyarmışlardı.
 
Şili, 350000’e kadar varan virüs taşıyan kişi sayısı ve 9300’den fazla virüs kaynaklı ölümle Latin Amerika’da Korona virüsünden en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. 
 
Kaynak: steelguru web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü