UniCredit, Türk Bankası Yapı Kredideki 484 Milyon Dolar Tutarındaki Hisseyi Elden Çıkardı

13 Şubat 2020

İtalyan bankası UniCredit,  daha verimli yapı oluşturma stratejisinin bir parçası olarak, Yapı Kredi Bankasındaki hisselerini azalttı. Kurumsal yatırımcılara teklif edilen hızlandırılmış ön talep toplama işleminin başarılı bir şekilde tamamlanması, bankanın Yapı Kredideki kazançlarını yaklaşık %12 oranında  azalttı.  Satış sürecinin 13 Şubat tarihinde tamamlanacağı ve UniCredit’in Yapı Kredide kalan %20 hissesini muhafaza edeceği ifade edildi. Yayınlanan bildiride, bu işlemin satış işlemi hissedarlığını sadeleştirmek ve sermaye tahsisini optimize etmek için bankanın devam eden stratejisinin parçası olduğu açıklandı.

Kaynak: verdict.co.uk web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü