Vietnam’ın Termal Kömür Dışalımı 2020’nin İlk Yarısında %54 Arttı

30 Temmuz 2020

Vietnam’ın kömür dışalımı, kömür yakıtlı elektrik santrallerine artan güvenini gösterir bir biçimde yılın ilk yarısında rekor düzeylere yükseldi. Vietnam gümrükleri verilerine göre ülkenin kömür dışalımı, ağırlıklı olarak Avustralya, Endonezya ve Rusya’dan olmak üzere yerli üretimi %25 oranında geçerek yıllık %53,8 oranında artışla 31,57 milyon tona ulaştı. Bundan beş yıl öncesine kadar net kömür dışsatımcısı durumundaki Vietnam, ülke ekonomisinin yerkürenin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri durumuna gelmesi sonucunda artan enerji gereksinimini karşılamak üzere sayıları hızla çoğalan kömür yakıtlı enerji santralleri nedeniyle net kömür dışalımcısı durumuna geldi.
 
Vietnam hükümeti her ne kadar kömüre olan bağımlılığı azaltmaya çalışsa da, güneş ve rüzgâr santrallerinin yapımını desteklese de kömür yakıtlı enerji santrallerinin ürettiği elektrik yine de ülkenin geçen yılki toplam elektrik üretiminin %36,1’ini oluşturdu.
 
Kaynak: steelguru web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü