WIM 2022 New York: Sınır Ötesi E-Ticaret Çağı Geldi

28 Temmuz 2022

Son 10 yılda, sınır ötesi e-ticaret iyice geliştirildi. Bununla birlikte, sınır ötesi e-ticaret dönemi, birçok fırsat ve genişleme alanı ile yenilendi.

Küreselleşme eğilimini takiben, Çin’deki işletmeler iş alanlarını diğer ülkelere genişletme eğilimindedir. 2021’de, ilk on ayda, Çin’in toplam ihracat miktarı bir önceki yıla göre %29 artışla 1,99 trilyon CNY oldu. Sınır ötesi e-ticaret, potansiyel olarak iş artışı için en sıcak yön haline geliyor.

Açıktır ki, artan finansman turları ve hükümet politikaları bu eğilimi desteklemektedir. 2021’de Çin’in sınır ötesi e-ticaret pazarının ölçeği %75,8 artışla 7,3 milyar CNY’ye ulaştı. Çin hükümetinin belirttiği gibi, Çin’in sınır ötesi e-ticaret politikasının gelişimi üç aşamadan geçti: politika geliştirme dönemi, politika oluşturma dönemi ve politika patlama dönemi. 2020 yılında salgından etkilenmesinin ardından, sınır ötesi e-ticaret, dış ticaretin dönüşümünü ve yükseltilmesini teşvik etme ve yeni ekonomik büyüme noktaları oluşturma konusunda önemli bir atılım haline geldi ve birçok politikadan pay aldı. Ayrıca, finansman turları önemli ölçüde arttı. 2021 için, sınır ötesi e-ticaretin finansman turlarının sayısı, bir önceki yıla göre %133,33 artışla 77 oldu. Bu finansman turları için yapılan yatırımların toplam değeri, yıllık %191,55 artışla 20,70 milyar CNY oldu. Sınır ötesi e-ticaretin en yüksek dalgasının şimdiden geldiğine inanıyoruz.
 
Kaynak: equalocean
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü