Yenilenebilir Enerjilerin Öncüsü Almanya Gücün Tükenmesi Riskiyle mi Karşı Karşıya?

18 Temmuz 2019

Avrupa Birliği içerisindeki en büyük elektrik enerjisi pazarı olan Almanya, Fukushima felaketinin yol açtığı güvenlik endişeleri nedeniyle 2020 yılına kadar nükleer enerjiyi terk edecek, ayrıca gelecek 19 yıl boyunca iklim değişikliğiyle mücadele amaçlı olarak kömür santrallerini devre dışı bırakacak.
 
Yalnızca üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde ülkenin geleneksel enerji kapasitesinin beşte bir oranında düşmesi, dolayısıyla en yüksek noktasına ulaşan enerji istemini karşılayamayacak olması endişesi var. Sanayi şirketlerinin çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek enerji kesintileri olasılığını önleyebilmek için gelecekte yeterli ve güvenilir bir kapasitenin olup olmayacağı konusunda anlaşmazlık var.
 
Berlin hükümeti bu ay yayınladığı bir raporda, durumun güvende olduğunu ve ortaya çıkacak eksilmenin giderek artan güneş ve rüzgâr enerjisi sunumunun yanı sıra elektrik enerjisi dışalımıyla kapatılabileceğini dile getirdi.
 
Ne var ki, pek çok kamu hizmeti sağlayıcısı, şebeke operatörü, üretim şirketi ve analist de içerisinde olmak üzere söz konusu durumdan emin olmayanlar var.
 
Geleneksel enerji üretim santralleri kapanırken birçoğunun karlılığının düşmeye başladığı yerel hizmet sektörlerinin oluşturduğu birliğin (VKU) (VKU Almanya’da 1949 yılında kurulmuş olan yerel hizmetler birliğidir. Ç.N.) tepe yöneticisi Katharina Reiche, federal hükümetin stratejisinin riskli olduğunu çünkü tüm senaryoların stres testinden geçirilmediğini söyledi. Reiche, planı, “altına güvenlik ağı gerilmemiş bir ipte yürümek” olarak değerlendirdi.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü