Avusturya Kadın İşgücü Rakamları

08 Mart 2019

Avusturya‘da çalışma yaşındaki (15-64) kadınların %68,2‘si iş piyasasında yer almakta olup, çalışan kadınların sayısı 1997 yılındaki %58,4‘e göre yaklaşık 10 puan artış kaydetmiştir.  
 
Çalışan kadınların %47,7‘si ise yarı zamanlı çalışırken, yarı zamanlı çalışmalarının sonucu olarak erkekler ile aralarında kazanç farkı açılmıştır. İş hayatında yarı zamanlı çalışan kadınlar erkeklere oranla yılda %37,3 daha az kazanırken, tam zamanlı çalışan kadınlar ise erkeklere oranla yılda %15,6 daha az kazanmaktadır.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliğ