Avusturya‘da Ar-Ge Harcamalarına Ayrılan Bütçe

11 Nisan 2019

Avusturya‘da 2019 yılı Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) için harcanacak tutarın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla‘nın (GSYİH) %3,19’u kadar (12,8 milyar Avro) olması öngörülmektedir. 2018 yılında bu oran %3,17 (12,2 milyar Avro) olarak gerçekleşmiştir. Avusturya‘da Ar-Ge harcamalarının GSYİH‘a içindeki payı 2014 yılından bu yana, 28 üyeli Avrupa Birliği‘nin 2020 yılı hedefi olan %3‘ün üzerinde yer almakta olup, 2020 yılında bu oranın %3,76 olması hedeflenmektedir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği