Avusturya’nın 2018 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %+6,5, İthalat %+5,5)

23 Kasım 2018

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde Avusturya 99,26 milyar Avro ihracat, 102,43 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya’nın genel ihracatı %6,5 oranında artarken, genel ithalatı ise %5,5 oranında artmıştır.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,08 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 926,97 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %7,0 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %6,9 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,9’unu oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 155 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği