Avusturya’nın 2018 Yılı Ocak-Ekim Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %+6,4, İthalat %+5,9)

14 Ocak 2019

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Ocak – Ekim döneminde Avusturya 125,55 milyar Avro ihracat, 129,91 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya’nın genel ihracatı %6,4 oranında artarken, genel ithalatı ise %5,9 oranında artmıştır.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,37 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 1,12 milyar Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %7,9 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %2,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,9’unu oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 252 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği