Avusturya’nın 2019 Yılı Ocak Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %+5,0, İthalat %+6,5)

16 Nisan 2019

2019 yılı Ocak dönemi dış ticaret rakamlarına göre, Avusturya 12,57 milyar Avro ihracat, 12,97 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %5,0 oranında artarken, genel ithalatı da %6,5 oranında artmıştır.
 
Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 145,62 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 84,95 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %6,6 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %12,0 oranında gerileme gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,7’sini oluşturmuştur.
 
Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 61 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.
 
Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği