Avusturya’nın 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %+3,3, İthalat %+2,8)

13 Eylül 2019

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde Avusturya 65,42 milyar Avro ihracat, 67,56 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %3,3 oranında artarken, genel ithalatı da %2,8 oranında artmıştır.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 859,91 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 573,37 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %5,1 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %17,3 oranında gerileme gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,7’sini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 287 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği