Avusturya’nın 2019 Yılı Ocak – Şubat Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %+7,2, İthalat %+8,3)

14 Mayıs 2019

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 yılı Ocak – Şubat döneminde Avusturya 25,50 milyar Avro ihracat, 26,18 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya’nın genel ihracatı %7,2 oranında artarken, genel ithalatı da %8,3 oranında artmıştır.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 278,14 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 183,74 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %5,5 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %8,9 oranında gerileme gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,7’sini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 95 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği