Avusturya’nın 2019 Yılı Ocak – Temmuz Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %+3,6, İthalat %+3,9)

15 Ekim 2019

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 yılı Ocak – Temmuz döneminde Avusturya 90,99 milyar Avro ihracat, 94,15 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %3,6 oranında artarken, genel ithalatı da %3,9 oranında artmıştır.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,03 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 678,32 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %8,5 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %17,7 oranında gerileme gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,7’sini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 360 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği