Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Mart Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-5,0, İthalat %-6,8)

09 Temmuz 2020

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Mart döneminde Avusturya 37,23 milyar Avro ihracat, 37,81 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %5,0 oranında gerilerken, genel ithalatı da %6,8 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 421,57 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 327,18 milyar Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %0,2 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %10,5 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,9’unu oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 94 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği