Dünya Bankası Doing Business Raporu Avusturya Ülke Bilgileri

05 Mart 2019

Dünya Bankası 2019 yılı Doing Business İş Yapma Endeksi raporuna göre, Avusturya iş yapma kolaylığı açısından 26. sırada yer almaktadır. 190 ülkenin değerlendirildiği raporda, şirket kurma kolaylığı, inşaat izinlerinin alınması, elektriğe ulaşım, tapu siciline kayıt, kredi alma, azınlık hissesi sahibi yatırımcıların korunması, vergilerin ödenmesi, sınır ötesi ticaret, sözleşmelerin uygulanması ve iflasın çözümü olmak üzere toplam 10 kategorideki değerlendirmeler sonucunda oluşturulmuştur.

Değerlendirmenin yapıldığı 10 kategoride Avusturya: şirket kurulumu:118. (2018:118), inşaat izni almak:42. (2018:42), elektriğe ulaşım:28. (2018:22), tapu siciline kayıt:32. (2018:31), kredi alma:85. (2018:77), azınlık hissesi sahibi yatırımcılarının korunması:33. (2018:29.), vergilerin ödenmesi:40. (2018:39), sınır ötesi ticaret:1. (2018:1), sözleşmelerin uygulanması:10. (2018:10), iflasın çözümü:21. (2018:23) sırada yer almıştır.

Kaynak: Dünya Bankası
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği