2020 Yılı Ocak-Mart Dönemi Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (TRACECA) Yük Taşımacılığı Hakkında

20 Mayıs 2020

2020 yılı Ocak-Mart döneminde Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru'nun (TRACECA) Azerbaycan kısmında taşınan yüklerin hacmi 12.526,0 bin ton olmuş ve bir önceki yılla kıyaslandığında %0,3 oranında azalma kaydedilmiştir. Yüklerin 8.052,8 bin tonu veya %64,3'ü karayolu ile, 3.216,2,6 bin tonu veya %25,7'si demiryolu ile, 1.257,0 bin tonu veya %10,0'u deniz yolu ile taşınmıştır.
Söz konusu ulaşım koridoru ile taşınan yüklerin %17,6'sı veya 2.202,2 bin tonu transit yükler olmuştur.

 

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği